Cloud Uren
Mijn Flextra

Werkgevers

  • BesparingPayrolling bij Flextra zal een behoorlijke besparing opleveren in uw directe en indirecte personeelskosten. In plaats van een aparte factuur van de accountant, arbodienst, verzekering, het pensioenfonds, etc. worden al uw werkgeversverplichtingen teruggebracht tot één inkoopfactuur per kostenplaats. Doordat wij grootschalig inkopen, betaalt u per saldo minder dan wanneer u alle diensten los zou inkopen.
  • Het tarief is inclusief• Bruto salaris • Verlofdagen • Vakantiegeld • Pensioenpremie • Basispremie WAO/WIA • Uniforme WAO-premie • WW-premie • Gedifferentieerde premie WGA • ZVW werkgeversbijdrage • Sectorpremie • Kosten ziekteverzuimverzekering • Kosten verzuimzorg (arbo-dienst) • Kosten personeels- en salarisadministratie • Kosten accountant (controle, salarismutaties) • Juridische bijstand (contracten, ontslag) • Overname fiscale en arbeidsrechtelijke risico's • Besparen op uw eigen tijd!
  • ZekerheidBij Flextra payrolling weet u zeker dat uw medewerkers correct en tijdig worden uitbetaald en dat Flextra payrolling al haar financiële verplichtingen nakomt richting de Belastingdienst en andere instellingen. Een ander risico dat u geheel bij Flextra payrolling kunt neerleggen is het ziekterisico van uw medewerkers

Ons werk

Uw medewerkers kunnen binnen Flextra payrolling  gebruik maken van een groot aantal voorzieningen die al dan niet collectief worden aangeboden. Daarnaast kunnen uw medewerkers altijd direct contact opnemen met onze gratis helpdesk 0031(0)180-644033 als zij vragen hebben over een bepaald onderwerp.