Cloud Uren
Mijn Flextra

Besparing

altPayrolling bij Flextra zal een behoorlijke besparing opleveren in uw directe en indirecte personeelskosten. In plaats van een aparte factuur van de accountant, arbodienst, verzekering, het pensioenfonds, etc. worden al uw werkgeversverplichtingen teruggebracht tot één inkoopfactuur per kostenplaats.

Doordat wij grootschalig inkopen, betaalt u per saldo minder dan wanneer u alle diensten los zou inkopen.

Het tarief is inclusief
 • Bruto salaris 
 • Verlofdagen 
 • Vakantiegeld 
 • Pensioenpremie 
 • Basispremie WAO/WIA 
 • Uniforme WAO-premie 
 • WW-premie 
 • Gedifferentieerde premie WGA 
 • ZVW werkgeversbijdrage 
 • Sectorpremie 
 • Kosten ziekteverzuimverzekering 
 • Kosten verzuimzorg (arbo-dienst) 
 • Kosten personeels- en salarisadministratie 
 • Kosten accountant (controle, salarismutaties) 
 • Juridische bijstand (contracten, ontslag) 
 • Overname fiscale en arbeidsrechtelijke risico's 
 • Besparen op uw eigen tijd!